Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm học 2018-2019

Chi tiết thông báo