Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa giao ban tháng 02 năm 2019

Ngày 01/3, Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ tháng 02/2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2019.

Tháng 2 là thời điểm mừng Đảng, đón Xuân Kỷ Hợi 2019, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp ổn định thị trường, đảm bảo hàng hóa cung ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng, tổ chức các hoạt động mừng Xuân, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo; đảm bảo an toàn trật tự xã hội, với kết quả các ngành kinh tề trên địa bàn thành phố đều đạt kế hoạch đề ra, doanh thu thương mại – dịch vụ tăng 31,5% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 14,6%. Tổng thu ngân sách là  40,7 tỷ đồng. Thành phố đã bổ sung hoàn thiện hồ sơ cho Hội đồng thẩm định trung ương đề nghị công nhận "thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018". Tổ chức tốt Hội trại tòng quân và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019. Tbực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, so với cùng kỳ năm trước số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm 06 vụ, số vụ vi phạm hành chính giàm 02 vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy đã hướng dẫn sinh hoạt  chuyên đề và viết "sổ đăng ký tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, đoàn kết, đón Tết Nguyên Đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Củng cố, kiện toàn, cấp ủy và lãnh đạo một số phường, đơn vị.

Hội nghị được nghe các  cơ quan, ngành, địa phương báo cáo về việc quản lý thu gom và xử lý rác thải; tiến độ thực hiện việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và cơ sở giết mổ vào cụm công nghiêp tâp trung và khu giết mổ tập trung. Việc thực hiện cải cách hành chính, văn minh công sở. Kết quả công tác tuyển quân. Kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên .

                            

Quốc Lương