Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

LĐLĐ thành phố Bà Rịa tập huấn công tác kiểm tra giám sát năm 2019

Ngày 06/3, Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa tổ chức lớp tập huấn công tác kiểm tra giám sát năm 2019 cho gần 180 đại biểu là chủ tịch công đoàn cơ sở, chủ nhiệm Uủy ban Kiểm tra (UBKT) hoặc người phụ trách công tác kiểm tra tại các Công đoàn cơ sở.

Hội nghị đã triển khai một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra công đoàn cơ sở như: Quyền kiểm tra của công đoàn, các cơ sở pháp lý để công đoàn thực hiện quyền kiểm tra; tổ chức hoạt động kiểm tra của công đoàn cơ sở; Nội dung, hình thức kiểm tra của công đoàn cơ sở; Hướng dẫn Phương pháp và trình tự Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công tác Kiểm tra về quản lý thu chi tài chính; trình tự kiểm tra, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Đặc biệt trong quá trình tập huấn, báo cáo viên đã dành thời gian chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc từ thực tế trong công tác kiểm tra cũng như hướng dẫn thực hiện các báo cáo, các biểu mẫu trong hoạt động của UBKT công đoàn cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các chủ tịch công đoàn cơ sở, chủ nhiệm UBKT hoặc người phụ trách công tác kiểm tra nắm vững các quy định, từ đó tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của UBKT công đoàn cơ sở, đặc biệt công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, góp phần hạn chế tiêu cực tham nhũng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh./.

 

Phúc Thành