Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

HĐND thành phố Bà Rịa khảo sát thực tế một số dự án dự kiến triển khai 2019

Ngày 08/3, Ban Kinh tế - Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa tổ chức đoàn khảo sát thực tế một số dự án dự kiến triển khai trên địa bàn thành phố trong năm 2019.

Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế các dự án gồm: 07 tuyến đường khu dân cư đồng Mắt Mèo thuộc phường Long Hương với tổng chiều dài 1.129 m, tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ; con đường bên hông trường THPT Bà Rịa thuộc phường Phước Nguyên; tuyến đường Trần Quang Diệu nối dài thuộc phường Long Toàn và hoa viên phía sau Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 24,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Bà Rịa.

Qua khảo sát giúp Ban kinh tế Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa nắm bắt tình hình thực tế các dự án, thực hiện báo cáo thẩm tra, trình HĐND thành phố xem xét các nguồn lực thực hiện, cân nhắc các danh mục dự án không khả thi để có điều chỉnh hợp lý./.

 

 

Bích Liên