Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo số 260/TB-UBND về việc bổ sung hồ sơ trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm học 2018-2019.

Thông báo số 260/TB-UBND

Đơn cam kết