Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

TP. Bà Rịa: Tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn đạt 99,74%

Ngày 3-4, UBND TP. Bà Rịa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng và kết quả cải cách hành chính năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019. 

Đồng chí Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa trao Bằng khen cho các cá nhân.
Đồng chí Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa trao Bằng khen cho các cá nhân.

Năm 2018, các phong trào thi đua trên địa bàn TP. Bà Rịa luôn gắn với trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của thành phố. Điển hình như: Phong trào thi đua "Nâng cao chất lượng thành phố văn hóa" hầu hết các nội dung, tiêu chí đều đạt, vượt kế hoạch. Phong trào "Bà Rịa chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" đã vận động được hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,43% xuống còn 2,87%. Công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường đều thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Bộ phận một cửa và thành phố tiếp nhận là 13.911 hồ sơ, đã giải quyết 11.032 hồ sơ (trong đó có 11.003 hồ sơ đúng hẹn, đạt tỷ lệ 99,74%, 29 hồ sơ trễ hẹn). 

Năm 2019, UBND TP. Bà Rịa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh. Trong đó, tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, thanh tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 11 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen cho 3 tập thể và 17 cá nhân trên địa bàn TP. Bà Rịa. 

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)