Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Thông tin thời sự Quý I-2019 cho 350 cán bộ chủ chốt của tỉnh

 

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (hàng đầu, bên phải) tham dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (hàng đầu, bên phải) tham dự hội nghị.

Sáng 27-5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự Quý I-2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng 350 các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tiến sĩ Trần Việt Thái - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Ngoại giao thông tin thời sự về hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
Tiến sĩ Trần Việt Thái - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Ngoại giao thông tin thời sự về hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Hội nghị đã được nghe tiến sĩ Trần Việt Thái - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Ngoại giao thông tin tổng quan về tình hình thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018; thông tin cụ thể về hoạt động ngoại giao quan trọng vừa diễn ra được dư luận trong nước và thế giới quan tâm như kết quả cuộc gặp Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 – 28-2, kết quả chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-Un và đoàn đại biểu Triều Tiên vừa diễn ra; dự báo tình hình và phương hướng công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2019.

Các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị.
Các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị.

Những thông tin cung cấp tại hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm bắt kịp thời hoạt động đối ngoại, các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; từ đó định hướng đúng đắn hơn trong công tác tuyên truyền tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước.

(Tin, ảnh: MINH THIÊN - Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (hàng đầu, bên phải) tham dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (hàng đầu, bên phải) tham dự hội nghị.

Sáng 27-5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự Quý I-2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng 350 các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tiến sĩ Trần Việt Thái - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Ngoại giao thông tin thời sự về hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
Tiến sĩ Trần Việt Thái - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Ngoại giao thông tin thời sự về hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Hội nghị đã được nghe tiến sĩ Trần Việt Thái - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Ngoại giao thông tin tổng quan về tình hình thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018; thông tin cụ thể về hoạt động ngoại giao quan trọng vừa diễn ra được dư luận trong nước và thế giới quan tâm như kết quả cuộc gặp Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 – 28-2, kết quả chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-Un và đoàn đại biểu Triều Tiên vừa diễn ra; dự báo tình hình và phương hướng công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2019.

Các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị.
Các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị.

Những thông tin cung cấp tại hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm bắt kịp thời hoạt động đối ngoại, các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; từ đó định hướng đúng đắn hơn trong công tác tuyên truyền tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước.

Tin, ảnh: MINH THIÊN