Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

UBND Thành phố họp thường kỳ tháng 5.2019

Sáng ngày 28/5, UBND thành phố tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 5 để đánh giá tình hinh thực hiện nhiệm vụ KTXH – QPAN tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019. triển khai phương hướng nhiệm vụ trong tháng 6 và 6 tháng cuối năm. Ông Đặng Minh Thông – Bí thư thành ủy đến dự; ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Trong 5 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh – sản xuất trên địa bàn thành phố ổn định, hàng hóa cung ứng đảm bảo cho nhu cầu thị trường và đáp ứng nhu cầu của nhân dân; các biện pháp đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp được thực hiện tốt không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; trong đó doanh thu thương mại – dịch vụ trong 5 tháng trên 7.618 tỷ đồng, đạt 44,9% kế hoạch năm; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên 1.812 tỷ đồng, đạt gần 44%; giá trị sản xuất nông ngư nghiệp 270 tỷ đồng, đạt 44 % kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 392 tỷ đồng, đạt 61,8%. Tổng chi ngân sách trên 272 tỷ đồng, đạt 37% so với kế hoạch năm.

An sinh xã hội đạt yêu cầu đề ra, trong 5 tháng đầu năm, đã thực hiện trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách và trợ cấp hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội cho 29,2 nghìn lượt đối tượng với tổng số tiền là 27,2 tỷ đồng.

Những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới là: Thông qua Phương án chuyển đổi công năng chợ Long Tâm. Khởi công đầu tư chợ Kim Dinh. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai Kế hoạch mời gọi đầu tư và đẩy mạnh việc chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020. Thông qua Kế hoạch Diễn tập A2 phường Phước Hưng và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hòa Long, xã Tân Hưng năm 2019 ./

 

Quốc Lương