Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa nói chuyện chuyên đề 50 năm Di chúc Hồ Chí Minh

Chiều ngày 07/8, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" 1969 – 2019, cho cán bộ chủ chốt của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận tổ quốc, báo cáo viên thành phố và các phường, xã; đảng viên khối cơ quan, trường học của thành phố.

Tại hội nghị, Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung Ương khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; cung cấp nhiều thông tin bổ ích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời của Người suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Di chúc của Người thể hiện cô đọng và sâu sắc những tư tưởng đổi mới trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam.

Nghiên cứu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên thành phố Bà Rịa có dịp ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ V đề ra./.

 

 

Bích Liên