Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Công an thành phố Bà Rịa tổ chức nói chuyện chuyên đề tìm hiểu 06 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân

  

Là khối trưởng khối thi đua công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngày 22/8, Công an thành phố Bà Rịa tổ chức nói chuyện chuyên đề tìm hiểu 06 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân cho 80 cán bộ, chiến sĩ công an đang phụ trách chuyên đề 06 điều Bác Hồ dạy, ban chấp hành đoàn thanh niên và đoàn viên ưu tú thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu được nghe báo cáo viên Nguyễn Quang Phi – Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truyền đạt về ý nghĩa, tinh thần, những mẫu chuyện thực tế của 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, những tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình của các cán bộ, chiến sỹ Công an trong những năm chiến tranh và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong buổi nói chuyện chuyên đề, báo cáo viên còn chia sẻ, trao đổi và định hướng giải pháp để thực hiện tốt phong trào " Công an nhân dân học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy" tại đơn vị.

 Buổi nói chuyện, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về giá trị, ý nghĩa cách mạng, khoa học của nội dung 06 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ CAND, thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

 

Phúc Thành