Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành đoàn Bà Rịa bồi dưỡng công tác Đoàn – Đội năm 2019

Ngày 26/8, 140 học sinh thuộc các trường  trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa vừa được Bổi dưởng kỹ năng công tác Đoàn – Đội – Hội do Thành đoàn và Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa phối hợp tổ chức

Các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng thực hành 7 yêu cầu của đội viên; kỹ năng nghi thức, nghi lễ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, kỹ năng truyền tin, kỹ năng điều hành sinh hoạt tập thể, trò chơi lớn "hành trình chỉ huy Đội"... 

Đây là hoạt động thường niên của Hội đồng đội thành phố nhằm bồi dưỡng, trang bị thêm kiến thức, nâng cao năng lực cho Ban Chỉ huy Liên đội các trường học để tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đoàn Đội trong các nhà trường năm học 2019 – 2020, góp phần hàon thành các yêu cầu nhiệm vụ của năm học mới. Đây cũng là dịp để các  đơn vị gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn – Đội – Hội

 

Kim Liên