Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Liên đoàn Lao động thành phố tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn

        

Ngày 30/8, Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa tổ chức lớp tập huấn triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn cho 145 cán bộ công đoàn cở sở phụ trách tổng hợp báo cáo quản lý đoàn viên.

Lớp tập huấn đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lí đoàn viên công đoàn, thao tác thực hành trên máy tính với các tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp công đoàn mới; tạo mới đoàn viên; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; sử dụng công cụ ủy quyền, bàn giao công việc của công đoàn cơ sở; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê; quản trị người sử dụng phần mềm và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin và đổi lại thẻ mới. Ngoài ra trong quá trình tập huấn, các học viên cũng được trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm cùng những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức và triển khai tại đơn vị.

Lớp tập huấn giúp cán bộ công đoàn nắm được cơ chế hoạt động và sử dụng tốt các chức năng cơ bản của phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; khai thác các chức năng tra cứu, tìm kiếm, quản lý đoàn viên, tổng hợp thông tin, báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, tiết kiệm chi phí, thời gian./.

 

Phúc Thành