Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2019

Ngày 20/9, Ban Dân vận thành ủy Bà Rịa tổ chức sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Tham dự có ông Phạm Hòa – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Đặng Minh Thông – Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thành phố và khối dân vận các xã phường.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Dân vận Thành ủy đã kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, năm dân vận chính quyền 2019; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, đơn vị; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, dân nguyện của công dân, những vụ việc tồn đọng và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Các cơ quan, đơn vị và xã phường đăng ký thực hiện 167 mô hình và 03 điển hình dân vận khéo. Mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng đẩy mạnh công tác xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy; vận động được trên 1,2 tỷ đồng quỹ vì người nghèo; vận động xây mới và sửa chữa 40 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 760 triệu đồng. Lực lượng vũ trang thành phố triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp công tác dân vận, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

3 tháng cuối năm 2019, Ban dân vận Thành uỷ và khối dân vận các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, Năm dân vận chính quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo; chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng.

 

Bích Liên