Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc với thành phố Bà Rịa.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ, Ban chỉ đạo nông thôn mới của thành phố Bà Rịa tập trung kiện toàn Ban Quản lý và mở các lớp tập huấn về công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã Hoà Long, Long Phước và Tân Hưng.

Đến tháng 5/ 2013, Thành phố đã phê duyệt kinh phí gần 3,2 tỷ đồng thực hiện các quy hoạch, xây dựng đề án nông thôn mới tại 03 xã . Trong 9 tháng năm 2013,  các xã tiếp tục phối hợp tổ chức 03 lớp đào tạo nghề cho 120 lao động nông thôn theo học các ngành nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp; tổ chức 16 tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

Đến nay, ngoài xã điểm Hoà Long đạt 19/19 tiêu chí, xã Long Phước đạt 14/19 tiêu chí và xã Tân Hưng đạt 10/19 tiêu chí. Thông qua đoàn kiểm tra, Ban chỉ đạo nông thôn mới thành phố Bà Rịa đề xuất với tỉnh cần kịp thời bố trí vốn xây dựng công trình cơ bản; hỗ trợ vốn và giảm lãi suất vay cho nông dân trong việc đầu tư sản xuất và chăn nuôi.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Hà Văn Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban chỉ đạo nông thôn mới thành phố Bà Rịa. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo nông thôn mới thành phố cần chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chung sức cùng nhà nước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; tăng cường giải quyết các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm để nâng cao thu nhập của người dân.

Kim Liên.