Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017

Sáng ngày 05/01, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu chi ngân sách năm 2017 cho các ban ngành thành phố và các xã phường.

Năm 2017, thành phố đề ra nhiệm vụ duy trì nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chú trọng bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các chính sác an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu  doanh thu thương mại – dịch vụ là 11.419 tỷ đồng, tăng 12,3 % so với thực hiện năm 2016. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là 3.466 tỷ đồng tăng 04,4%. Tổng giá trị sản xuất nông – ngư nghiệp là 412,4 tỷ đồng, tăng 0,8%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 393 tỷ đồng, tăng 09,3% so với năm 2016. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 627,1 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 09,42% xuống còn 05%.

Để thực hiện đạt mục tiêu, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ V. Đẩy mạnh mời gọi đầu tư vào địa bàn, phát triển Núi Dinh thành khu du lịch sinh thái chất lượng cao. Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Quản lý điều hành ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản các nguồn vốn của nhà nước theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; Tăng cường quản lý thuế, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách. Tăng cường kiểm soát, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Xây dựng và triển khai chương trình khai thác nguồn quỹ đất để đầu tư xây dựng. Đẩy mạnh việc hỗ trợ vốn cho các dự án giải quyết việc làm, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo.

 

Quốc Lương

 

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT