Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa tập huấn cán bộ huấn luyện năm 2017

Từ ngày 16 đến ngày 18/01/2017, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa tổ chức lớp tập huấn cán bộ huấn luyện là trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ, thôn đội trưởng, khẩu đội trưởng dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ chuyên ngành công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa và y tế.

230 học viên tham gia lớp học được hướng dẫn quy cách soạn thảo giáo án giáo dục chính trị; hướng dẫn soạn thảo văn kiện công tác Đảng, công tác Chính trị; hướng dẫn công tác tham mưu kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ. Về quân sự, huấn luyện các khoa mục: thao tác tháo, lắp súng và kỹ thuật bắn súng K63, CKC, AR15 ở 03 tư thế. Hướng dẫn làm giáo án và phê duyệt giáo án huấn luyện quân sự, thực hành thông qua giáo án huấn luyện quân sự ngoài thực địa….

Qua lớp học này nhằm bồi dưỡng năng lực, nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, tham mưu, điều hành và thực hành huấn luyện của cán bộ chỉ huy. Đồng thời khắc phục một số điểm hạn chế trong công tác huấn luyện chiến đấu năm 2016, trên cơ sở đó tổ chức chuẩn bị, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017./.

 

                                                  Phúc Thành