Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Xã Hòa Long sơ kết 01 năm triển khai các mô hình học tập năm 2016

Ngày 17/02, xã Hòa Long sơ kết 01 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2016. Ông Lê Đẳng – Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Bà Rịa đến dự.

Việc triển khai mô hình học tập trên địa bàn xã Hòa Long được các đơn vị, đoàn thể, nhân dân hưởng ứng tích cực; địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến Bộ tiêu chí đánh giá công nhận danh hiệu các mô hình học tập và triển khai đăng ký thực hiện; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo mọi điều kiện cho con em theo học đầy đủ ở các cấp học; huy động các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hình thức học tập cộng đồng.

Qua thực hiện, năm 2016 xã Hòa Long có 2.391 hộ được công nhận "Gia đình học tập", chiếm 70% tổng số hộ trên địa bàn; 6/6 ấp được công nhận "Cộng đồng học tập", 5/5 trường học được công nhận "Đơn vị học tập" và xã Hòa Long được công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, đạt 90/100 điểm, xếp loại tốt.

Tại hội nghị, UBND xã Hòa Long trao quyết định công nhận các danh hiệu Gia đình học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và khen thưởng 02 tập thể, 06 cá nhân có thành tích trong triển khai các mô hình học tập năm 2016./.

 

Bích Liên

 

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT