Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Ban CHQS thành phố Bà Rịa phát động phong trào thi đua trong huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố năm 2017

Ngày 01/3, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua trong huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa năm 2017.

Nội dung thi đua gồm: Tiếp tục đổi mới tổ chức hình thức, phương pháp học tập, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm: Đối với bộ đội thường trực "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; đối với lực lượng dự bị động viên "Cơ bản, thiết thực, hiệu quả"; đối với lực lượng dân quân tự vệ "Cơ bản, thiết thực, chất lượng"; huấn luyện sát với tình huống, đối tượng tác chiến, biến chế, trang bị, chức năng nhiệm vụ.

Kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian qui định cho từng đối tượng với kết quả 100% đạt yêu cầu, có 75% khá giỏi trở lên. Huấn luyện 100% đầu mối các ban chỉ huy quân sự xã, phường, quân số đạt 100%; cơ quan tổ chức có lực lượng tự vệ, quân số đạt 90% trở lên.

Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 70% khá giỏi trở lên. Phấn đấu mỗi cụm huấn luyện có từ 1 đến 2 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, có hiệu quả. Thực hiện đúng, đủ kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng.

Trong huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn giao thông; Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý bộ đội, xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị. Thực hiện tốt khâu đột phá về nâng cao năng lực tham mưu "trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả"; tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng huấn luyện.

Đại diện 05 cụm thi đua trong lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa đã ký kết giao ước thi đua trong huấn luyện. Đợt thi đua được thực hiện trong 9 tháng, từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/12/2017./.

 

                                                    Phúc Thành


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT