Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Giám sát công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại thành phố Bà Rịa

Ngày 01/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2016" tại UBND thành phố Bà Rịa

Theo báo cáo của UBND thành phố Bà Rịa, trong giai đoạn 2011 – 2016, UBND thành phố Bà Rịa thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy đúng theo quy định pháp luật.  Bộ máy các cơ quan, đơn vị từng bước được kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức, tạo cơ sở để triển khai xây dựng vị trí việc làm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính được nâng lên từng, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ

Các chế độ chính sách của Nhà nước về tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt luân chuyển, đào tạo, đánh giá can bộ, thôi việc, nghỉ hưu …… được thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, công khai, minh bạch. Hiện nay, thành phố có 12 cơ quan chuyên môn, 07 đơn vị sự nghiệp khác, 35 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 11 UBND xã - phường.

Báo cáo với đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo thành phố Bà Rịa cũng đã nêu một số một số quy định trong tổ chức bộ máy đến nay đã bộc lộ bất cập, đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh, sửa đổi như: việc tuyển dụng, điều động thuyên chuyển giáo viên; luân chuyển cán bộ xã, phường; thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường học…

Thay mặt đoàn giám sát, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, giai đoạn 2011- 2016 của thành phố Bà Rịa; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của thành phố về những khó khăn trong công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tại địa phương để tổng hợp, phản ánh lên Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ./

 

Quốc Lương