Đời sống - Xã hội Đời sống - Xã hội

Thành phố họp mặt kỷ niệm ngày “Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3”

Ngày 15/3, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Bà Rịa tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày "Quyền  của người tiêu dùng Việt Nam 15/3". Đến dự có bà Lương Thị Kiều Trang – Chủ tịch UBMTTQ thành phố Bà Rịa; lãnh đạo các ban ngành và các thành viên của 45 tổ hội thuộc các phường – xã.

Năm 2016, hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Bà Rịa xây dựng mới 05 tổ, nâng tổng số tổ hội cấp cơ sở lên 45 tổ với 753 hội viên. Trong năm đã phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật và các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên hệ thống truyền thanh thành phố và xã –phường với 639 phút.

Thông qua sinh hoạt tổ hội và tại các chợ Hội đã tuyên truyền trực tiếp đến 1.452 lượt người tiêu dùng; Tư vấn luật BVQLNTD cho 130 người. Thành hội và các phường –xã đã giải quyết 13 vụ khiếu nại của người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát 514 cơ sở về an toàn thực phẩm; hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng…Trong đó nhắc nhở 40 cơ sở và cảnh cáo 12 cơ sở.

Dịp này, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Bà Rịa khen thưởng 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016./

 

Kim Liên


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT