Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

UBND thành phố Bà Rịa họp thường kỳ tháng 2.2017

Sáng ngày 07/3, ông Nguyễn Văn Hoàng – chủ tịch UBND thành phố bà Rịa chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 02/2017 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2017.

Ngay đầu năm, UBND thành phố đã triển khai và giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2017 cho các ban ngành, xã phường; Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 33 chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và thành phố đã thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển; đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Trong 2 tháng, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt hơn 1.908 tỷ đồng; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên 609 tỷ đồng.  Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp tết cho đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc....với số tiền 16 tỷ đồng cho 21.824 lượt đối tượng được thụ hưởng. Cấp 17.277 thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 cho người nghèo.

Tình hình trật tự an toàn xã hội ôn định, giảm 02 vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ, nhưng số vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tăng 02 vụ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Trong tháng 3/2017, thành phố sẽ triển khai đề án hỗ trợ khuyến công năm 2017; triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; tăng cường quản lý thuế, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách. Tổ chức khai mạc đại hội thể dục – thể thao lần thứ VII năm 2017 cấp phường, xã.../.

 

Quốc Lương


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT