Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố tổng kết phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2016

Ngày 17/3, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2016, triển khai công tác năm 2017. Đến dự, có Đại tá Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh; ông Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trong năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các xã - phường  triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh xây dựng phong trào "toàn dân phòng cháy, chữa cháy". Đến nay, toàn thành phố thành lập được 66 đội phòng cháy cháy chữa dân phòng với 782 thành viên; 04 phường - xã đã triển khai xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy; 03 doanh nghiệp được tuyên truyền hướng dẫn xây dựng Doanh nghiệp an toàn về phòng cháy chữa cháy. Năm 2016, thành phố đã tổ chức 100 cuộc họp - sinh hoạt, hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; 12 đợt ra quân, diễu hành, cổ động; cấp phát 1.800 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Tổ chức cho 148 cơ quan, doanh nghiệp và 3.485 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Trong năm 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 01 vụ cháy và 31 tin báo cháy, so với năm 2015 giảm 03 vụ cháy và 12 tin báo cháy. Không thiệt hại về người và giảm thiệt hại đáng kể về tài sản của nhân dân.

Năm 2017, thành phố tập trung củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng; Triển khai thực hiện các tiêu chí hộ gia đình, khu dân cư, xã – phường, cơ quan, doanh nghiệp…đạt tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy chữa cháy do UBND tỉnh ban hành.

Dịp này, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh khen thưởng 03 tập thể và 05 cá nhân; UBND thành phố khen thưởng 04 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2016./.

 

Quốc Lương