Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phó Bà Rịa xét công nhận chuẩn y tế quốc gia năm 2016

Ngày 16/3, Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế thành phố Bà Rịa tiến hành họp xét công nhận 6 xã, phường gồm Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng, Long Hương, Phước Trung, Phước Nguyên đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2016, giai đoạn 2011-2020. Đây là các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn, sau 03 năm tiến hành thẩm định và công nhận lại. Ông Nguyễn Văn Tài – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Từ ngày 10 đến 18/01/2017, Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa đã thành lập tổ thẩm định để đánh giá các tiêu chí tại 06 xã phường trên, với số điểm đạt từ 86 đến 88,5 điểm trên tổng số 100 điểm của Bộ tiêu chí và có đủ điều kiện xét công nhận. Tại hội nghị, đại diện các địa phương và trạm y tế xã phường đã nêu các tiêu chí chưa đạt và những khó khăn, tồn tại cần khắc phục là: hiện nay tại các trạm y tế không có nhân sự sử dụng một số trang thiết bị y tế được cấp để chẩn đoán, điều trị bệnh; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chưa quản lý được sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn, kinh phí duy trì các hoạt động thường xuyên còn khó khăn…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, thống nhất công nhận 06 xã phường Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng, Long Hương, Phước Trung, Phước Nguyên đạt chuẩn  Quốc gia về y tế xã năm 2016, giai đoạn 2011-2020, với số phiếu đạt 100%. Với kết quả này, Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa sẽ hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo Sở y tế tổ chức thẩm định và công nhận./.

 

Bích Liên