Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016.

Ngày 20/3, UBND TPBR tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Đến dự có ông Nguyễn Văn An - Phó giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Văn Lợi - phó bí thư thường trực thành ủy. Ông Nguyễn Văn Hoàng - chủ Tịch UBND thành phố, trưởng ban cải cách hành chính thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2016, các lĩnh vực liên quan đến công tác cải cách hành chính được UBND thành phố Bà Rịa chỉ đạo triển khai có hiệu quả như: công tác tuyên truyền, kiểm soát thủ tục hành chính, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quản lý tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; đồng thời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ công chức đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân. UBND Thành phố cũng đã ban hành quyết định quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn. Kết quả, năm 2016, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bà Rịa tiếp nhận 17.547 hồ sơ, trả kết quả đúng hẹn trên 95%; các xã phường tiếp nhận 50.084 hồ sơ, trả đúng hẹn gần 100%. Kết quả khảo sát lấy ý kiến người dân, tỷ lệ ý kiến hài lòng đạt bình quân trên 95%.

Trong năm 2017, thành phố Bà Rịa tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn, nhất là lĩnh vực đất đai; phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng; nâng cao năng lực tiếp công dân và đạo đức công vụ; sử dụng có hiệu quả hệ thống trang thiết bị và phần mềm được trang bị để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Dịp này, UBND thành phố Bà Rịa khen thưởng 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2016./.

 

 

Bích Liên