Đời sống - Xã hội Đời sống - Xã hội

Phường Phước Hưng nói chuyện chuyên đề về“ giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh niên hiện nay”

Ngày 18/3 Phường Phước Hưng  tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về" giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh niên hiện nay" cho đoàn viên – thanh niên, học sinh trung học cơ sở trên địa bàn phường. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

Các đoàn viên thanh niên và các em học sinh được nghe Thạc sỹ Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ và ngoại ngữ - Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu và phân tích sâu về 04 nội dung đạo đức Hồ Chí Minh là Trung với nước, hiếu với dân; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Yêu thương con người; Tinh thần quốc tế trong sáng và 05 nội dung phong cách Hồ Chí Minh là: phong cách tư duy hiệu quả; phong cách làm việc; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử lễ phép; phong cách sinh hoạt giản dị

Trên tinh thần các nội dung này giúp đoàn viên – thanh niên và các em học sinh hiểu biết và rèn luyện đạo đức và lối sống tốt; biết yêu thương, giúp đỡ nhau và bảo vê lẫn nhau trong học tập, cuộc sống ./.

 

Quốc Lương