Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Giao ban công tác tuyên giáo thành phố Bà Rịa quý I/2017.

Sáng ngày 30/3, Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa tổ chức giao ban công tác tuyên giáo quý I/2017, báo cáo kết quả hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II.

Trong 3  tháng đầu năm, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân thành phố ổn định, đoàn kết. Nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trong không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc được các ngành, các cấp thực hiện chu đáo. Cán bộ, đảng viên gương mẫu và làm nòng cốt trong vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương. Thành phố thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII với 99,61% đảng viên; 92,19% hộ dân tham gia học tập. Các ngành khoa giáo thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Mức hưởng  thụ văn hóa bình quân đầu người trong quý đạt 17 lần.

Trong quý II/2017, Công tác tuyên giáo của thành phố thành phố tập trung tuyên truyền đạm nét các ngày kỷ niệm: Giải phóng miền Nam 30/4; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; xây dựng kế hoạch toàn khóa về thực hiện chỉ thị 05 và học tập chuyên đề năm 2017 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, ban Tuyên giáo thành ủy đã hướng dẫn thực hiện sổ đăng ký tu dưởng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ./.

 

Quốc Lương