Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa sơ kết công tác giảm nghèo quý I/2017

Chiều 28/3, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác giảm nghèo quý 1/2017 và triển khai nhiệm vụ quý II/2017.

Qua kết quả điều tra khảo sát, đầu năm 2017, thành phố Bà Rịa có 2.327 hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, chiếm 9,20% trong tổng số hộ dân. Để đạt mục tiêu giảm 1.120 hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2017; ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ như: giải ngân cho 32 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, tổng số tiền 874 triệu đồng; cấp 17.277 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; giải quyết và giới thiệu việc làm cho 455 lao động, trong đó có 167 lao động được tạo việc làm mới. Cũng trong quý 1/2017, thành phố Bà Rịa còn thực hiện trợ cấp tết cho 1.343 hộ nghèo, hộ dân tộc, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2017, thành phố Bà Rịa sẽ thực hiện hỗ trợ tiền điện quý 1/2017 cho hộ nghèo; hỗ trợ kinh phí miễn giảm học phí cũng như chi phí học tập cho con hộ nghèo trong học kỳ 2 năm học 2016-2017. Thực hiện rà soát và đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố cấp, điều chỉnh thẻ bảo hiểm y tế người nghèo do cấp sót và bị hỏng hoặc mất. Tiếp tục phối hợp với ngân hành chính sách xã hội tỉnh kịp thời giải ngân vốn cho những hộ nghèo và cận nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay cũng như thu hồi nợ vay quá hạn, nợ đến hạn. /.

 

Đào Thơm

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT