Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa sơ kết công tác y tế quý I năm 2017

Ngày 05/4, Thành phố Bà Rịa sơ kết hoạt động y tế quý I năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động quý II. Ông Nguyễn Văn Tài – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Quý I/2017, ngành Y tế thành phố Bà Rịa đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện công tác chuyên môn, tiếp tục kiện toàn Ban Chủ nhiệm các chương trình y tế; Chỉ đạo các đơn vị, xã phường chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương, đặc biệt là công tác phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm.

Chương trình mục tiêu Quốc gia y tế được duy trì thường xuyên và có hiệu quả như: thực hiện tiêm chủng mở rộng tại 11 xã, phường đảm bảo chất lượng, không có tai biến sau tiêm chủng. Gần 23% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ 8 loại vác xin; trên 99% Phụ nữ có thai được quản lý tốt về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thành phố hiện đang quản lý 514 bệnh nhân  HIV/AIDS, trong đó có 432 bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS. Trong 03 tháng đầu năm, có gần 5.500 người sử dụng các biện pháp tránh thai, trong đó sử dụng thuốc và bao tránh thai chiếm trên 99%.

Công tác khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao. Nhiều kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng trong khám và điều trị, đồng thời thực hiện tốt công tác phân tuyến kỹ thuật tại tuyến y tế cơ sở. Bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. Trong 03 tháng đầu năm, Trung tâm y tế và các trạm phường –xã đã khám bệnh cho 34.261 lượt người, đạt 26,68% kế hoạch năm.

Hội nghị cùng thảo luận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Duy trì khám chữa bệnh cho các Mẹ Việt nam Anh hùng, cán bộ Điện Biên Phủ, cán bộ lão thành Cách mạng; Thực hiện các chương trình y tế Quốc gia; Tăng cường việc điều chuyển về trạm theo Đề án 1816 và quán triệt trong cán bộ nhân viên y tế về 12 điều y đức, quy tắc ứng xử trong khám và điều trị bệnh nhân./

 

Kim Liên


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT