Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố khai giảng huấn luyện Lực lượng dân quân năm thứ nhất 2017

Ngày 17/4, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa khai giảng lớp huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất năm 2017. Tham gia huấn luyện có gần 200 chiến sĩ lực lượng dân quân thuộc 11 phường, xã của thành phố.

Trong thời gian 15 ngày, các chiến sĩ được học tập chính trị về: Âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Tình hình kinh tế, chính trị xã hội, Quốc phòng An ninh ở địa phương và một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta hiện nay. Huấn luyện quân sự về các khoa mục: Điều lệnh; đội ngũ; Kỹ thuật bắn súng K63 bài 1b; Kỹ thuật ném lựu đạn; thuốc nổ; kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến dấu phòng thủ; Chiến thuật từng người, tổ dân quân làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, chiến đấu ngăn chặn và đánh chiếm mục tiêu  

Qua huấn luyện nhằm giúp các cán bộ, chiến sỹ dân quân năm thứ nhất hiểu rõ âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lức thù địch; hiểu được nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thành thạo kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng vũ khí tự tạo, chiến thuật đến cấp trung đội dân quân tự vệ; phòng thủ dân sự; thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao./.

 

                                    Phúc Thành

                                                 

 

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT