Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Công an thành phố phát động Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân

Chiều ngày 17/4, Công an thành phố Bà Rịa tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân  (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Với khẩu hiệu hành động "Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Bà Rịa ra sức rèn đức, luyện tài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" tại công công an thành phố Bà Rịa được thực hiện gồm 7 nội dung trọng tâm; trong đó chú trọng việc tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng công an thành phố, học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nội dung biện pháp thực hiện cuộc vân động; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các qui định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ… Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động trong lực lượng công an, xây dựng phong cách người công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tình thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Tại lễ phát động, đại diện các đội nghiệp vụ công an thành phố Bà Rịa và công an các xã phường thuộc thành phố đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"./.

                                       

                                           Phúc Thành

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT