Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa kiểm tra nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2017.

Nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Bà Rịa tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Từ ngày 15/4 đến ngày 04/5, đoàn đã kiểm tra 49 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 15 cơ sở sản xuất rượu. Tại các cơ sở, đoàn đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ pháp lý đảm bảo điều kiện cho cơ sở hoạt động, kiểm tra quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu; lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định.

Qua kiểm tra, phát hiện 05 cơ sở vi phạm, nhắc nhở 2 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở 2.250.000 đồng. Các vi phạm chủ yếu về điều kiện vệ sinh cơ sở chưa đảm bảo, không có hợp đồng mua nguyên liệu, chủ cơ sở và nhân viên không khám sức khỏe định kỳ. Riêng đối với các cơ sở sản xuất rượu, đoàn đã thực hiện 44 mẫu test Methanol, kết quả đều âm tính.

Song song với kiểm tra, đoàn liên ngành thành phố còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những mặt còn tồn tại. Theo kế hoạch, đoàn liên ngành thành phố Bà Rịa tiếp tục kiểm tra an toàn thực phẩm đến ngày 15/5/2017./.

 

Bích Liên.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT