Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Thành đoàn Bà Rịa bàn giao ngôi nhà đoàn viên năm 2017.

"Ngôi nhà đoàn viên" năm 2017 vừa được Thành đoàn Bà Rịa bàn giao cho đoàn viên Lê Thanh Sang, ở ấp Bắc, xã Long Phước vào sáng ngày 25/5.

Căn nhà có diện tích 60m2, chi phí xây dựng 50 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng do đoàn viên các chi - cơ sở đoàn thuộc thành đoàn đóng góp theo công trình thanh niên năm 2017.

Anh Lê Thanh Sang đang công tác tại xã Long Phước, là Phó bí thư chi đoàn dân quân cơ động, lực lượng dân quân thường trực xã Long Phước. Có vợ là công nhân giày da và có một con nhỏ 14 tháng tuổi, thu nhập của vợ chồng không đủ khả năng xây dựng nhà ở. Trước tình hình đó, anh được Thành đoàn Bà Rịa xem xét và quyết định trao tặng "Ngôi nhà đoàn viên" .

Được nhận "ngôi nhà đoàn viên" này là nguồn động viên, khích lệ tinh thần anh Lê Thanh Sang phấn đấu, phát huy sức trẻ góp phần xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh; thực hiện tốt chức trách của mình trong tham gia giữ gìn và bào vệ an ninh trật tự ờ địa phương. ./.

 

Quốc Lương