Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 14/6, Ban Dân vận thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghi sơ kết công tác dân vận và sơ kết chương trình phối hợp lực lượng vũ trang thành phố 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên nếp sống văn minh đô thị, lập lại trật tự đô thị. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dụng đảng gắn với học tập nội dung toàn khóa và chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Sự phối hợp giữa Ban Dân vận thành ủy với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền ngày càng chặt chẽ, đồng bộ. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực. Các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình chung sức xây dụng nông thôn mới với xã Long Phước và Tân Hưng. Phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017, đảm bảo chất lương theo qui định./.

 

Quốc Lương