Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính 2017

Ngày 13/6, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 cho 135 học viên là cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của các phòng, ban, cơ quan, ban ngành thuộc cấp thành phố; Chủ tịch, phó chủ tịch công chức Tư pháp- Hộ tịch, Địa chính- xây dựng, trưởng công an phường, xã và cán bộ trực tiếp tham gia, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính thuộc 11 phường xã.

Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên trình bày 05 chuyên đề về công tác xử lý vi phạm hành chính như: thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm. Ngoài ra báo cáo viên cũng giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thành phố Bà Rịa nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực trong công tác về xử lý vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu của công tác này trong thực tiễn, phù hợp với quy định pháp luật, tránh xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

 

                                  Phúc Thành