Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Lực lượng vũ trang thành phố năm 2017

Trong 02 ngày 15 và 16/6, 14 thí sinh là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự thành phố và Bí thư, Phó Bí thư, Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự 11 phường - xã tham gia Hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Lực lượng vũ trang năm 2017 do UBND thành phố Bà Rịa phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố tổ chức.

 Các thí sinh trải qua 03 phần thi gồm: Biên soạn đề cương tuyên truyền; thuyết trình nội dung theo chủ đề đã chuẩn bị và thi trắc nghiệm.

Theo đó, ở phần thi biên soạn đề cương tuyên truyền, các thí sinh biên soạn 01 đề cương có nội dung tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị mình, những điển hình trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và thực hiện 05 nội dung phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Ở phần thi trắc nghiệm, thí sinh trả lời 25 câu hỏi có nội dung nằm trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

 

Phúc Thành

 

 

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT