Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017 khối cá thể, tôn giáo

Ngày 22/6, thành phố Bà Rịa tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017 khối cá thể, tôn giáo cho Ban chỉ đạo tổng điều tra và các điều tra viên các xã phường.

Các đại biểu được hướng dẫn về đối tượng điều tra, phương pháp điều tra, nội dung, cách ghi đối với 05 loại phiếu điều tra gồm: phiếu thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; phiếu thu thập, điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp; vận tải, kho bãi; hoạt động bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; hoạt động lưu trú, ăn uống và một số dịch vụ khác.

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn được tiến hành từ ngày 01/7 đến 30/7/2017 theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp đối với chủ cơ sở hoặc người quản lý cơ sở, người bán hàng.

Đây là giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên quy mô toàn quốc ./.

 

Quốc Lương