Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Giao ban công tác tuyên giáo thành phố 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 27/6, Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa  đã tham mưu thành ủy tổ chức học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo dức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Thành phố và các phường xã tổ chức 22 lớp học tập, quán triệt triển  khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII với 99,6% đảng viên, 92% hộ nhân dân tham gia học tập. Tổ chức tuyên truyền qua nhiểu kênh thông tin và các hình thức kỷ niẹm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; về công tác biên giới đất liền giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Các ngành khoa giáo duy trì các hoạt động, đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương như: hoàn thành chương trình dạy và học năm học 2016 – 2017 với 99,02% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Duy trì tốt các chương trình y tế quốc gia, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Mức hưởng thụ văn hóa bình quân đầu người 33,8 lần/ 6 tháng.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, thành ủy Bà Rịa tiếp tục tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết của đảng các cấp. Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 70 năm ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/7. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đề năm 2017. Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu cho xã Long Phước.

 

Quốc Lương

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT