Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng 06 tháng đầu năm 2017

Ban chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa tổ chức sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.

06 tháng đầu năm 2017, lực lượng quân sự thành phố Bà Rịa đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp đúng qui định; tổ chức tốt hoạt động tác chiến trị an; Đẩy mạnh công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giáo dục quốc phòng – an ninh … Xây dựng Lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,1% so với dân số. Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho 1.154 chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ, đạt 65% so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Kiểm tra động viên quân dự bị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với 100% quân số có mặt theo lệnh gọi. Hoàn thành công tác giao quân 2017 đạt 100% chỉ tiêu. Đảm bảo về hậu cần tài chính và quản lý tốt vũ khí trang bị.

Ban chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn địa bàn khu vực đóng quân, nhất là trong các cao điểm các ngày lễ, tết; tham mưu Thành uỷ - UBND thành phố chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ có một phần thực binh, có sử dụng đạn hơi thuốc nổ cho phường Phước Trung và xã Long Phước theo kế hoạch; tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan 1 bên - 1 cấp trên bản đồ theo sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; tiến hành các bước theo quy trình công tác tuyển quân năm 2018./.

                                              

Phúc Thành