Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành đảng bộ thành phố Bà Rịa khóa V

Ngày 10/10, Ban Chấp hành đảng bộ thành phố Bà Rịa tiến hành hội nghị lần thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Đảng bộ thành phố 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2017. Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Báo cáo của Ban thường vụ thành ủy cho biết:  Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt các yêu cầu đề ra. Các ngành kinh tế đều đạt kế hoạch và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu dịch vụ - thương mại đạt 75,4% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  đạt 75,1% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông - ngư - diêm nghiệp đạt 79,8% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt 87%. Các nhiệm vụ về văn hóa - giáo dục - chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng đảng được chú trọng thực hiện trên cả 03 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa "những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề năm 2017. Các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết của tỉnh ủy. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thành ủy, cán bộ chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy của các cơ quan, đơn vị, các chi đảng bộ. Phát triển 121 đảng viên mới, đạt gần 73% kế hoạch năm.

Đến dự và phát biểu với hội nghị, ông Nguyễn Văn Trình, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gọi mở những giải pháp tháo gỡ nhưng khó khăn, trở ngại trong công tác lãnh đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quy hoạch cán bộ.

Trong 3 tháng cuối năm, thành phố tăng cường kiểm soát, nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án, công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án đã được ngân sách bố trí vốn, phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100%. Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, nhất là việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ năm 2017./.

Quốc Lương