Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017

Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh niên học sinh thành phố Bà Rịa năm 2017 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên" do Ban Thường vụ Thành Đoàn, Công an, Ban An toàn giao thông thành phố Bà Rịa phối hợp tổ chức vừa diễn ra vào ngày 28/9 với sự tham dự của 03 trường trung học phổ thông Châu Thành, Bà Rịa, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Bà Rịa.

Các đội trải qua 03 phần thi gồm: giới thiệu về đơn vị mình một cách sinh động thông qua hình thức tiểu phẩm, thơ, ca, hò, vè, sân khấu hóa… Phần thi thứ hai thi về kiến thức an toàn giao thông dưới hình thức trả lời câu hỏi theo sa hình giao thông. Và cuối cùng là  thi tiểu phẩm " Tiểu phẩm hiểu biết về An toàn giao thông".

Thông qua hội thi nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh thiếu nhi trong toàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức về các quy định của Luật giao thông đường bộ cho mọi người khi tham gia giao thông. Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ và hành vi của đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên. /.

 

Quốc Lương