Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa giai đoạn 2012 -2017

Ngày 06/10, Đảng ủy Quân sự - Ban chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2012 - 2017. Ông Lương Trí Tiên - Bí thư Thành ủy Bà Rịa, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các phong trào thi đua được gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Lực lượng vũ trang thành phố đã tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác quốc phòng địa phương và cải cách hành chính quân sự, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tăng cường công tác dân vận, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.

Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện trong lực lượng thường trực, dự bị động viên đạt 100%, dân quân tự vệ đạt 92%, cử các đối tượng tham gia bồi dưỡng Quốc phòng - An ninh theo đúng quy định đảm bảo chỉ tiêu giao. Công tác huấn luyện, diễn tập được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, qua kiểm tra đánh giá kết quả cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi. Các chính sách hậu phương quân đội hàng năm luôn được Lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Lực lượng vũ trang thành phố còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới…

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua đã có 250 cá nhân, 122 tập thể được các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng; Ban CHQS thành phố được Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng trong 2 năm 2015, 2016; 04 bằng khen trong phong trào thi đua cao điểm, đột kích. Năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự  sự thành phố Bà Rịa được Bộ Quốc Phòng tặng Bằng khen.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lương Trí Tiên, Bí thư Thành ủy Bà Rịa, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Bà Rịa nhấn mạnh Phong trào thi đua quyết thắng phải hướng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là phải chủ động tham mưu đề xuất cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; Đồng thời phải hướng vào việc xây dựng Lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị và tổ chức, phát triển nhân cách người quân nhân cách mạng. Phải kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng trong Lực lượng vũ trang thành phố với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và tiếp tục thực hiện tốt "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), góp phần tạo nên phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và Lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa anh hùng

Dịp này, UBND thành phố Bà Rịa và Ban chỉ huy quân sự thành phố  tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa giai đoạn 2012-2017./.

 

Phúc Thành