Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Ký kết liên tịch phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn giáp ranh

Ngày 05/10, UBND phường Phước Hưng tổ chức hội nghị ký kết kiên tịch phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn giáp ranh giữa 03 địa phương là phường Phước Hưng và 02 xã Hòa Long, Tân Hưng.

Việc ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phạm tội của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động đề ra các giải pháp để hạn chế, làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm.

Theo đó, 03 địa phương sẽ phối hợp trong công tác phòng ngừa tội phạm với các biện pháp: tăng cường tuyên truyền về các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng và Nhà nước về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Vận động nhân dân tham gia quản lý giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở như: CLB phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ tự quản về an ninh trật tự. Quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự - kinh tế - ma túy trên địa bàn; Nắm chắc đối tượng và di biến động; Quản lý chặt chẽ địa bàn; tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các địa phương trong công tác dự báo tình hình, công tác phòng ngừa tội phạm và thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Tổ chức tuần tra, kiểm tra canh gác khép kín địa bàn ở các tổ dân cư, ấp, khu phố địa bàn giáp ranh. Định kỳ 6 tháng một lần tổ chức họp giao ban đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện

 

Quốc Lương