Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh giám sát về việc thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ tại phường Long Tâm

Sau buổi làm việc tại Phường Phước Trung vào sáng ngày 10/10, Đoàn giám sát Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi giám sát việc thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ và các khoản huy động sự đóng góp của các tổ chức, nhân dân trên địa bàn phường Long Tâm.

Qua giám sát cho thấy, trong năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017, phường Long Tâm thực hiện tốt công tác thu, quản lý và sử dụng 8 loại quỹ. Công tác thu chi được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định, trong đó có 2 loại quỹ bắt buộc là quỹ Quốc phòng – an ninh, quỹ phòng chống thiên tai và 06 loại quỹ do vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp tự nguyện đóng góp gồm: quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Chăm sóc Người cao tuổi, quỹ Vì người nghèo, quỹ Khuyến học, quỹ Bảo trợ trẻ em…. với tổng thu là hơn 562 triệu đồng, đạt 100% chi tiêu. Tồn quỹ từ năm 2015 chuyển sang là hơn 194 triệu đồng. Tổng chi các loại quỹ trong năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 là hơn 474  triệu đồng. Trong quá trình thực hiện thu, chi  các loại quỹ tại phường Long Tâm thực hiện  đúng theo quy định, quy chế và pháp luật quy định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả công tác, quản lý và sử dụng các loại quỹ tại phường Long Tâm. Đồng thời đề nghị phường Long Tâm tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc thu và chi các loại quỹ đúng theo quy định, quy chế./.

 

Phúc Thành