Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

HĐND thành phố Bà Rịa giao ban 9 tháng đầu năm 2017

Ngày 11/10 Thường trực HĐND thành phố Bà Rịa tổ chức họp giao ban để báo cáo tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2017 của HĐND thành phố và xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các phường xã

Trong 9 tháng đầu năm 2017, HĐND thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ 4, thông qua 07 nghị quyết như: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của thành phố; phê chuẩn điều chỉnh tăng thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; cho chủ trương đấu giá một số khu đất công để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; phê chuẩn kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018 ...v.v… Đối với công tác giám sát, Thường trực HĐND và hai Ban HĐND thành phố đã tổ chức 08 đợt giám sát các chuyên đề đã đóng góp nhiều ý kiến giúp các ngành và UBND các phường, xã khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng họat động. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND và UBND thành phố còn thực hiện tiếp dân định kỳ. Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc với cử tri để thu thập những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND thành phố, các địa phương và ngành liên quan giải quyết kịp thời.

Tại hội nghị, các đề xuất kiến nghị của các địa phương đã được Thường trực UBND và các ngành thành phố giải trình và chỉ đạo giải quyết như: xử lý ngập úng ở một số khu dân cư, đường phố; xử lý ô nhiễm môi trường của các cơ sở chế biến cao su, chăn nuôi. Xây dựng nhà đại đoàn kết trên đất nông nghiệp; quản lý các trạm thu phát sóng điện thoại di động; quản lý hoạt động của các vũ trường; việc gắn bảng tên đường và đánh số nhà ; chống sạt lở bờ sông Dinh….

 

          

Quốc Lương