Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh 9 tháng đầu năm 2017

Ngày 14/10, UBND thành phố Bà Rịa  tổ chức cuộc họp sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2017. ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố được chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh; xây dựng mạng lưới cộng tác viên tại các khu dân cư tham gia mô hình dân vận khéo "cộng đồng chung tay phòng chống dịch"; tổ chức giám sát xử lý dịch. Thành phố đã tổ chức lễ phát động chiến dịch "vệ sinh môi trường diệt lăng quăng phóng chống dịch bệnh do muỗi truyền; tổ chức 02 đợt ra quân chiến dịch "diệt lăng quang dựa vào cộng đồng". Tổ chức đoàn liên ngành giám sát công tác vệ sinh phòng dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, an toàn vệ sinh thực phẩm tại 44 nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn. Hạn chế trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố là công tác truyền thông phòng chống dịch còn nặng về hình thức; công tác giám sát vãng gia hường dẫn hộ gia đình diệt lăng quăng chưa được quan tâm đúng mức; đa số người dân chưa tích cự và chủ động trong việc xử lý môi trường sống. Nhờ vậy, so với cùng kỳ năm trước, bệnh sốt xuất huyết giảm 118 cas bệnh và  04 ổ dịch nhỏ, không có cas sốt xuất huyết nặng, không có tử vong do sốt xuất huyết.  Tuy nhiên bệnh tay chân miệng tăng 168 cas bệnh và 05 ổ dịch nhỏ, không có dịch lan rộng, không có tử vong.

Trong 3 tháng cuối năm 2017, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác truyề n thông giáo dục sức khỏe phòng chống dịch bệnh. Huy động cộng đồng diệt lăng quăng, phòng chống dịch tay chân miệng; Tiếp tục công tác huấn luyện, đào tạo lại. Đẩy mạnh công tác giám sát cộng đồng./

 

 

Quốc Lương