Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Kỳ họp thứ 5 bất thường HĐND thành phố Bà Rịa

Sáng ngày 16/10, HĐND thành phố Bà Rịa khóa V triệu tập kỳ họp thứ 5 (bất thường) để quyết định chủ trương đầu tư một số dự án hạ tầng của thành phố và đóng góp ý kiến đối với chương trình phát triển đô thị thành phố giai đoạn 2016 -2025.

Tại kỳ họp, sau khi nghe thường trực UBND thành phố trính bày các tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 09 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố về các tở trình này, các đại biểu đã tán thành thông qua các nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư 09 dự án, gồm 07 dự án đầu tư đường giao thông và 02 dự án trụ sở làm việc với tổng dự toán đầu tư trên 162 tỷ 686 triệu đồng, trong đó có 04 dự án do ngân sách thành phố đầu tư.

Đây là những công trình mang tính cấp bách, thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh cũng như thúc đẩy phát triển thành phố hướng tới cơ bản hoàn thành các tiêu chí  của đô thị loại I vào năm 2020 theo nghị quyết của đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 5 đã đề ra..

 

Quốc Lương