Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thường trực HĐND thành phố họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6

Sáng ngày 10/11, ông Lương Trí Tiên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND thành phố mở rộng để triển khai các công việc chuẩn bị  cho kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Bà Rịa, dự kiến sẽ họp trong hai ngảy 28 và 29/12/2017.

Theo dự kiến, tại kỳ họp này, ngoài các báo cáo của HĐND và UBND, các cơ quan tư pháp của thành phố theo quy định như thường lệ; kỳ họp sẽ nghe các báo cáo của các ngành, các địa phương về: các giải pháp đưa chợ Long Phước và Tân Hưng mới xây dựng vào hoạt động đạt hiệu quả cao. Kết quả thực hiện các tuyến phố văn minh và việc triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở cộng đồng dân cư tại phường Phước Hiệp. Kết quả công tác quán lý, kiểm tra tình hình xây dựng cơ bản, trật tự đô thị. Các giải pháp sử dụng và khai thác công năng của trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng phường xã đạt hiệu quả. Kết quả giải quyết việc làm mới; công tác cấp phát chế độ - chính sách cho các đối tượng chính sách; kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, Công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại liên quan đến vấn đề đất đai còn tồn đọng, quá hạn kéo dài.

HĐND thành phố sẽ tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri theo đơn vị bầu cử  từ ngày 27 đến ngày 29/11/2017.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Lương Trí Tiên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu Thường trực và 02 ban HĐND, UBND, các ngành và các phường xã phối hợp thực hiện chu đáo các công việc chuẩn bị cho kỳ họp theo kế hoạch, nội dung và yêu cầu đề ra. Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc giữa cừ tri và đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử; đồng thời đề nghị lãnh đạo các phường xã nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sâu sát để nắm bắt được tình hình tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của cử tri để giải quyết kịp thời ./.

 

Quốc Lương