Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa lấy ý kiến bổ sung quy cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 20/11, Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội nghị được nghe quán triệt về kết quả rà soát quy hoạch Ban Chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, Ban Thường vụ thành ủy đã đưa ra khỏi danh sách quy hoạch Ban Chấp hành đảng bộ thành phố 27 người; Đưa ra khỏi danh sách quy hoạch Ban Thường vụ thành ủy 12 người; đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt 09 người thuộc các trường hợp: đã bố trí, không còn đủ tuổi, chuyển công tác; đồng thời Ban Thường vụ thành ủy cũng đã thống nhất bổ sung những người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển vào quy hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc tập trung, các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020 bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành đảng bộ thành phố là 17 người, Ban Thường vụ thành ủy là 06 người; các chức danh cán bộ chủ chốt thành phố là 07 người. Đây là nhiệm vụ theo quy định hàng năm nhằm bổ sung vào danh sách quy hoạch những nhân tố mới, có triển vọng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, năng lực công tác tốt để chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ từ xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

 

Quốc Lương