Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa tổng kết công tác dân vận năm 2017

Sáng ngày 01/12, Ban Dân vận thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó ban Dân vận tỉnh ủy; ông Trần Văn Lợi, Phó Bí thư thường trực thành ủy; Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố đến dự

Năm 2017, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng thành phố và khối dân vận phường, xã đã tham mưu với cấp ủy đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Công tác dân vận năm 2017 ở thành phố Bà Rịa tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo; Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, dân tộc. Tiếp cận, vận động xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên ở các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, công tác đối thoại, tiếp dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ. Các đơn vị Lực lượng vũ trang thành phố tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm và đảm bảo an toàn cho các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng cơ sở vững mạnh

Năm 2018, thành phố Bà Rịa tiếp tục tăng cường quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; Đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện nghiêm Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về "giám sát và phản biện xã hội" và "tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền";

Tại hội nghị, Ban thường vụ thành ủy tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2017.

 

Quốc Lương