Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Tin tức Thành Phố
Chuẩn bị cho buổi làm việc của UBND tỉnh với thành phố Bà Rịa về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; ngày 26/9, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức cuộc họp với các phòng, ban, các doàn thể thành phố để thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, ước thực hiện năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố.
Ngày 21/9 Ban Thường vụ thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ông Lương Trí Tiên, Bí thư thành ủy chủ trì hội nghị.
Ngày 19/9, tổ giám sát của thành ủy Bà Rịa có buổi giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 ngày 17/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng cốt cán trên địa bàn tỉnh” tại Đảng ủy xã Long Phước.
Ngày 19/9, Tại buổi giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng cốt cán trên địa bàn tỉnh” tại Đảng ủy phường Phước Hưng.
Ngày 20/9, Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
Hiển thị 1 - 5 of 1.982 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 397

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT